ค่ายฯ 4 (พิษณุโลก : 19-30 พ.ค. 40)
by ค่ายอาสาฯ ABAC

ค่ายฯ 4 : 19-30 พฤษภาคม 2540
โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก


เสื้อค่ายตัวที่ 3 รุ่นเทวดา

เป็นบล็อกสกรีนอีกเช่นเคย ใช้ในค่ายฯ ที่ 4 พิษณุโลก ใช้รูปที่ถ่ายในค่ายที่ 3 เป็นแบบ และเนื่องจากบล็อกเสียที่ค่ายฯ จึงมีเสื้อที่ถูกสกรีนน้อยมาก และที่สมบูรณ์มีเพียง 2-3 ตัวเท่านั้น...

จุลสารค่าย ฉบับที่ 4

เป็นจุลสารประกอบค่ายฯ ที่ 4 (พิษณุโลก) เป็นจุลสารเล่มที่ดีเล่มหนึ่ง เนื้อหาเรื่องราวข้างใน หลากหลายและเกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวของค่ายฯ ดีทีเดียว

  • เรื่องสั้น เหมือนอย่างไม่เคย ของ วิทยากร เชียงกุล
  • บทความ ตั้งใจติดดิน ของ ศุ บุญเลี้ยง

และเป็นครั้งแรกของชมรม ที่ใช้จุลสาร เขียน Friendship หรือบันทึกความทรงจำในค่ายฯ


This Website Design and Maintenance by noknight - สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ห้ามเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต